White Caulk, acrylic latex, to seal those edges.

Alex Plus Caulk, White

SKU: 070798181014
$5.29Price